Kontakt

Forschungszentrum Translationale Neurowissenschaften (FTN)
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Langenbeckstr. 1, Geb. 601
55131 Mainz

Tel.: 06131 39-25005

———————————————————

Daniela Liegel-Seitz
FTN Fellowship Coordinator
Teaching Programme Coordinator

Forschungszentrum Translationale Neurowissenschaften (FTN)
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, Geb. 1321, 1. OG, Raum 01.353
55128 Mainz

Tel.: 06131 39-22365
Fax: 06131 39-22167
E-Mail